Missie

Wij staan als tennisschool voor kwaliteit en betrokkenheid. Deze normen en waarden worden ook geëist van trainers, coördinatoren en management. Rob en Mike Simon zijn overtuigd van de noodzaak van deze bovenstaande factoren en proberen dat terug te brengen tot in de diepste geledingen van Simon Tennisschool. Daarmee waarborgen we als organisatie ons bestaansrecht. 

Door middel van kwalitatief goede trainingen, pro-activiteit m.b.t. werving van nieuwe tennissers en door een goede samenwerking met de vrijwilligers in de commissies van de vereniging, streven we als tennisschool naar het verhogen van het spelniveau (en daarmee plezier) van haar leden. Als tennisschool willen we door een goede samenwerking bereiken dat er jaarlijks voldoende instroom (werving) is van nieuwe leden en dat bestaande leden c.q. lesdeelnemers als leden worden behouden.

Onze goed uitgebalanceerde groepstrainingen, waarin gewerkt wordt aan technische, tactische, mentale en fysieke aspecten van tennis, zorgen voor een goede intensiteit, uitdaging en plezier. Uiteraard wordt het sociale aspect buiten de tennisbaan daarin niet vergeten. Afgelopen jaar heeft ons lesplan nog een opwaardering gekregen i.s.m. een KNLTB-opleider.

We willen de beste zijn, niet de grootste!